PERSONEEL
  
'n DEEGLIKE AKADEMIESE OPLEIDING is ons prioriteit.  Ons is bewus daarvan dat kinders baie verskil t.o.v. vermoë, belangstelling en toekomsplanne.  Daarom maak ons vir elkeen voorsiening in ons baie wye vakkeuse en groot verskeidenheid vakke. 'n Vakkeuse wat toelating tot enige studierigting/beroep verleen, is moontlik.
  
 1. Skoolhoof
  Skoolhoof
  Mnr CH de Vos
 2. Mnr G Rudolph
  Mnr G Rudolph
  Adjunkhoof
 3. Mnr H Marais, Dept Hoof
  Mnr H Marais, Dept Hoof
  B.A. (Hons), B.Ed (cum). (Geografie, WGL)
 4. Mnr W Klopper, Dept. Hoof
  Mnr W Klopper, Dept. Hoof
  B.Sc., H.O.D. (Wiskunde, Math Literacy)
 5. Me E Bester
  Me E Bester
  Musiek
 6. Mev S de Jager
  Mev S de Jager
  Afrikaans
 7. Mnr F Human
  Mnr F Human
  Graadhoof IGO
 8. Mev H Human
  Mev H Human
  Verbruikerstudie
 9. Mnr J Coetzer
  Mnr J Coetzer
  Visuele Kuns
 10. Mev T Deacon
  Mev T Deacon
  Toerisme
 11. Mev H Goussard
  Mev H Goussard
  Administratief
 12. Mev R Lareman
  Mev R Lareman
  Ontwerp
 13. Me S Lubbe
  Me S Lubbe
  Fisiese Wetenskappe
 14. Mev D McCallum
  Mev D McCallum
  Besigheidstudies
 15. Mev L Meiring
  Mev L Meiring
  Graadhoof
 16. Mev C Rabie
  Mev C Rabie
  LO
 17. Mnr C Serfontein
  Mnr C Serfontein
  Graadhoof
 18. Mev E Swart
  Mev E Swart
  RTT
 19. Mev A van der Merwe
  Mev A van der Merwe
  Wiskunde
 20. Mev L Victor
  Mev L Victor
  Engels
 21. Mev R Visser
  Mev R Visser
  Duits
 22. Me R Young
  Me R Young
  Afrikaans Drama
 23. Stix Theunissen
  Stix Theunissen
  Sportdirekteur
 24. Me An-Marie Erasmus
  Me An-Marie Erasmus
  English teacher
 25. Me Jacomien Hauman
  Me Jacomien Hauman
  BSc Sportwetenskap (Hons- Biokenetika) NOS (cum)
 26. Mnr Bernie Deacon
  Mnr Bernie Deacon
  Departementshoof
  
  
PERSONEELKWALIFIKASIES 2016


SKOOLHOOF
Mnr. C. de Vos B.Sc(Ed) Wiskunde en Wiskundige Statistiek                             

ADJUNKHOOF
Mnr. G. Rudolph H.O.D. Technika, B.Ed. (LO)
 
DEPARTEMENTSHOOFDE
Mnr. H.C. Marais B.A. (Hons), B.Ed (cum). (Geografie, WGL)
Mnr. W.F. Klopper B.Sc., H.O.D. (Wiskunde, Math Literacy)
Mnr. B.K. Deacon H.O.D. (Lewenswetenskappe, NS)
 
ONDERWYSERS
Me. E. Bester B. Mus. Ed. (Musiek, Kuns en Kultuur)
Mr.H. Brand ND.IT, H.O.D. (IT, Mathematics)
Mnr. J. Coetzer B.A. Beeldende Kuns (Hons), H.O.D. (Visuele Kuns, Kreatiewe Kuns, LO)
Me. C.M. Deacon B.Sc., H.O.D. (Tourisme, Wiskunde)
Me. S. de Jager Hons B in LO H.O.D. (Afrikaans HT, Afrikaans EAT, TGK)
Me. M. du Toit B.Sc. H.O.D. (Fisiese Wetenskappe, Wiskunde, Wiskundige Geletterdheid)
Mnr. F. Human H.O.D. Hout- en Metaalwerk (Engineering Graphics and Design, Technology)
Mr  F. Human Me. H. Human : B.Ed. (Huish.) (Tegnologie, Verbruikerstudies)
Me. R. Lareman B.A. Beeldende Kuns (Hons) H.E.D. (Ontwerp, Sosiale Wetenskappe, Fotografie)
Me. S.F. Lubbe B.Sc. H.O.D. (Fisiese Wetenskappe)
Me. S. Marais B.Sc. (Hons), H.O.D. (Lewenswetenskappe, NS, Wiskunde)
Me. D. McCallum OD3 Handel, VDO/GOS, Rekenaarstudie B.Ed (Hons.) (Besigheidstudies, EBW)
Me. M. Meyers  B.A. (LO), H.O.D. (Afrikaans HT en Afrikaans EAT)
Me. L. Meiring B.A. PGCE (English Home Language)
Me. C. Rabie H.O.D. Junior Primary (Religieuse Studies, Musiek Tegnologie., Kultuurstudies)
Me. Y. Robinson B.A. (Hons.), NHED (English Home Language)
Mnr. C. Serfontein B.Com. H.O.D. (Rekeningkunde, EBW)
Me. E. Swart B.A. H.O.D ACE Spes. CAT (RTT)
Me. F Steynberg (Afr, SW)
Me. A. van der Merwe B.Sc. (MBK) H.E.D. (Mathematics)
Me. L. van der Veen B.Sc. H.E.D. (Mathematics, Math Literacy)
Me.L. Victor B.A. H.O.D (Afrikaans, Engels, SW)
Me. R. Visser B.A., B.Bibl., H.E.D. (German, Afrikaans HT,TGK)
Me. R. Young B.A. Drama en Afrikaans, N.O.S. (Afrikaans)
 
ADMINISTRATIEWE PERSONEEL
Me. A. le Roux
Me. H. Goussard
Me. E. Kruger (Finansies)
Mnr. S. Theunissen (Sportdirekteur)
Mnr. S Terblanche (Sportafrigter)
Mnr. Lewies Krisjan (Voorman)
Me. Priscilla Rooi (Skoonmaakdiens)
 
KOSHUIS
Me. I. Schmitt
Me. P. Meyer
Me. S. van der Walt